Památky UNESCO jižní Moravy
info rejstřík

zmenit vzhled

Historické jádro v Telči

„Moravské Benátky“, „perla Vysočiny“, „jezerní růže“, „kamenná báseň“, všechny tyto příměry patří Telči – šestitisícovému městu ležícímu na pomezí Čech a Moravy. Telč vyrostla pravděpodobně v pol. 13. století. Na křižovatce dvou zemských cest. Datum založení města je neznámé, ovšem již z počátku 13.století pochází nejstarší památka města pozdně románská věž sv. Ducha. V roce 1339 přešlo telčské panství z královských rukou na pány z Hradce. Ti přetvořili Telč na středověkou vodní pevnost, chráněnou rybníky, vodními příkopy, hradbami a branami. Renesanční pečeť vtiskl Telči Zachariáš z Hradce, nejvýznamnější osobnost její historie.

Zámek

zámek TelčPůvodní gotický hrad se proměnil v impozantní renesanční sídlo s bohatým dodnes dochovaným interiérem a s překrásným arkádovitým nádvořím. Povolaní italští umělci pomohli přetvořit gotické příbytky v úhledné domy se štíty a podloubím.Barokní dotváření města se realizuje za Slavatů a Liechtensteinů-Kastelkornů. V 17. a 18. století v Telči sídlil Jezuitský řád, který svými stavebními aktivitami rovněž přispěl k dnešnímu vzhledu města. Historické jádro Telče bylo architektonicky uzavřeno a nová výstavba v 19. století se již realizovala za jeho hranicemi. Ve 20. století se ve městě rozproudil nový kulturní i hospodářský život. Telč ožila a rostla. Uvnitř mezi rybníky a branami si však podržela půvabnou tvář Zachariášových časů. To je také důvod, proč bylo historické jádro města zapsáno v roce 1992 na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Věž sv. Ducha

věž sv. Ducha49 m vysoká, pozdně románská věž z 1. pol. 13. stol. je nejstarší dochovanou stavební památkou města. Byla postavena jako věž strážná. Kostel sv. Ducha - gotický, původně románský kostel v sídle královského správce. Od roku 1922 patří českobratrské církvi evangelické.

Kostel sv. Jakuba

kostel sv. JakubaZaložen současně s městem, roku 1386 vyhořel. Dnešní podoba je z 15. stol. Na 60 m vysoké věži přiléhající ke kostelu jsou dochovány dva zvony: Jakub a Marie.

Jezuitská kolej

Jezuitská kolejPostavena v letech 1651 - 1655. Přízemí má křížovou klenbu, po zrušení řádu budova sloužila jako kasárna, po roce 1883 zde byla škola, muzeum, dnes sídlo SOŠ.

Radnice

radnicePravděpodobně dílo italského stavitele působícího ve službách Zachariáše z Hradce v 2. pol. 16. stol. Radnice vznikla spojením dvou gotických domů, nacházelo se zde i městské vězení.

Konvikt sv. Andělů

konvikt sv. AndělůStará sladovna, po příchodu jezuitů sídlo konviktu sv. Andělů, což byla škola chrámové hudby. Po zrušení řádu se konvikt stal obytným domem panských úředníků.

Kostel Jména Ježíš

kostel Jména JežíšPůvodně jezuitský kostel, dokončený v roce 1679. Barokní podoba zachována, atypická je orientace boční fasády směrem do náměstí.

Městský úřad Telč


nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

tel: 567 112 411
fax: 567 112 403

e-mail: epodatelna@telc-etc.cz
web: www.telc-etc.cz

Informační centrum


nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

tel: 567 112 407, 567 112 408
fax: 567 112 403

e-mail: info@telc-etc.cz
web: www.telc-etc.cz
www.telcsko.cz
© Obec Lednice, 2005
design by Zbyněk Poulíček