Památky UNESCO jižní Moravy
info rejstřík

zmenit vzhled

Zahrady a zámek v Kroměříži

Na místě, kde před tím stál statek, byl postaven gotický zámek, který byl později přeměněn na renesanční pevnost. Ve druhé polovině 17.století, po třicetileté válce, vzdělaný a bohatý biskup Karl Liechtenstein z Castelcorn dokázal město vyvést z ruin a postavit tam raně barokní sídlo, kam umístil sbírku děl hlavních evropských malířů a založil velkou knihovnu plnou vzácných knih. Mincovna byla postavena za zámkem a byly zde raženy mince a vyznamenání.

Zámek

zámekZámek přestavěný do své současné podoby po požáru v roce 1752 byl ke konci roku 1848 a začátkem 1849 místem shromáždění, kde odsouhlasili první demokratickou úpravu ve střední Evropě. Ačkoliv nerealizovaná ve své době, byla podnětným příkladem pro budoucnost. Zámek, jeho historické interiéry, obrazová galerie,, knihovna, salla terrena, Sněmovní a Manský sál společně se dvěmi zahradami se skládá z jedinečného celku, jehož zahrnutí v roce1998 do seznamu světového dědictví UNESCO jenom potvrzuje význam hlavních pamětihodností jako část světového kulturního dědictví.

Květná zahrada v barokním stylu

Byla založena mimo městské hradby a byla postavena jak italskými tak místními mistry. Uprostřed zahrady vedou křížem krážem cestičky lemované květinovými záhony, přírodními bludišti, pěšinkami ozdobných keřů a stromů. Kolem fontán byla vztyčena osmihranná rotunda, bohatě zdobena obrazy a sochami. Jedna část zahrady je ohrazena kolonádou, lemovanou sochami. Podzámecká zahrada, která zde existovala z dob renesance, byla během staletí přestavěna v romantickém a klasicistním stylu. Poté k ní byly přidány zahradní stavby, vodní cesty a vzácné dřeviny.

Rotunda libosadu

Rotunda libosaduZámek přestavěný do své současné podoby po požáru v roce 1752 byl ke konci roku 1848 a začátkem 1849 místem shromáždění, kde odsouhlasili první demokratickou úpravu ve střední Evropě. Ačkoliv nerealizovaná ve své době, byla podnětným příkladem pro budoucnost. Zámek, jeho historické interiéry, obrazová galerie,, knihovna, salla terrena, Sněmovní a Manský sál společně se dvěmi zahradami se skládá z jedinečného celku, jehož zahrnutí v roce1998 do seznamu světového dědictví UNESCO jenom potvrzuje význam hlavních pamětihodností jako část světového kulturního dědictví.

Voliéra - Ptačinec

voliéra - PtačinecVybudovaná na ostrůvku a králičí kopec, v němž norovali králíci, kteří však regulovatelným vodním proudem mohli být vypuzeni před zraky návštěvníků, event. lovců.

Kolonáda

kolonádaJe uvnitř galerie, skýtající za nepříznivého počasí možnost vydatné procházky, zdobena v nikách 44 sochami antických postav nadživotní velikosti a nad pilíři arkád 46 bustami, které vytvořili M. Mandík, M. Zürn a další.

Městský úřad Kroměříž


Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel: 573 321 111
fax: 573 331 481

e-mail: info@mesto-kromeriz.cz
web: www.mesto-kromeriz.cz

Informační centrum


Velké náměstí 50/45
767 01 Kroměříž

tel: 573 331 473

e-mail: krominfo@snt.cz
© Obec Lednice, 2005
design by Zbyněk Poulíček